MALARKA NA JAZDOWIE / PAINTRESS IN JAZDÓW | EXHIBITION 2-25.II.2018

 

 

2–25.II.2017 | VERNISSAGE: 2nd Feb 2018 / 7 p.m. / FRIDAY

Rotacyjny Dom Kultury | Rotational Culture Centre
Jazdów 3/18, Warsaw, Poland

Event details