𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙

Malarka ‘Tempus Fugit’ exhibition, Sen Nocy Letniej, Warsaw, 2021
Seed • enamel paint on ceramic tile • 20 x 20 cm • 2021
Growth • enamel paint on ceramic tile • 20 x 20 cm • 2021
Roses • enamel paint on ceramic tile • 20 x 20 cm • 2020
Tempus Fugit IV • enamel paint on ceramic tile • 20 x 20 cm • 2020
Daring Greatly • enamel paint on ceramic tile • 20 x 20 cm • 2020
the signature • enamel paint on ceramic tile • 20 x 20 cm • 2020
Sky I • enamel paint on ceramic tile • 20 x 20 cm • 2020
Mercury • enamel paint on ceramic tile • 20 x 20 cm • 2020
Tempus Fugit V • enamel paint on ceramic tile • 20 x 20 cm • 2020
Tempus Fugit VI • enamel paint on ceramic tile • 20 x 20 cm • 2020
Nostalchic • enamel paint on ceramic tile • 20 x 20 cm • 2020
Carpe that fucking diem • enamel paint on ceramic tile • 20 x 20 cm • 2020
Tunnel • enamel paint on ceramic tile • 20 x 20 cm • 2021
Flow • enamel paint on ceramic tile • 20 x 20 cm • 2020
Women Rising • enamel paint on ceramic tile • 20 x 20 cm • 2020
Tempus Fugit VIII • enamel paint on ceramic tile • 20 x 20 cm • 2020
call me or write me an e-mail

Paintings on Show: 08 – 21.III.2021

Malarka art exhibition – an ode to time passing turned into images

The Tempus Fugit series is a record of a journey inward. The inspiration came from the recent experiences of isolation and helplessness, which often transformed into a frustrating feeling of loss.

MALARKA (“paintress” in Polish) is the Artist’s creative identity_project and so it serves as tool of expression and self-reflection. Consequently, the works collected in this exhibition are a record of all the moods in recent months. The feeling of loss became the key to interpreting the new normal. However, this process lead from confusion to clarity and readiness for change. The mere work with painting matter is a practice of mindfulness for the Artist. Looking at death in cultural references and through the prism of Her own associations allowed to see its positive aspects. After all, the rites of passage are an essential part of the life of individual or community. Similarly, when you look at the broader context. The cycle of dying, transformation and rebirth is fundamental at the meta level – for culture, nature, civilization.

Titling this exhibition with a shortened latin sentence Tempus fugit becomes a reconciliation and acceptance of the passing time. In addition, it manifests a conscious distance from eternity promise. As a result, the works created there is an intention to look for beauty, something interesting, next / new. It is an affirmation of experiences coming from one’s own initiative, from an invitation to change, from going into the unknown.
And now, anticipating the coming of the new, we invite you to Malarka art exhibition, meetings with the Artist at a place where time likes to stop anyway, in Sen Nocy Letniej Pop-up Art Shop in Warsaw.

Sen Nocy Letniej | Oleandrów 5 _Warsaw_Poland

PL

Malarka to projekt–wcielenie, który powstał z połączenia zewu podróży oraz pasji tworzenia wizualnej opowieści. Na niewielkich, mieszczących się w plecaku, ceramicznych płytkach maluję dedykowane odwiedzanym ludziom i miejscom obrazy. Prace te mają różny charakter — od intuicyjnych, abstrakcyjnych impresji, po formy symboliczne i figuratywne. Ich istotą jest celebracja ciekawych detali — zawsze odnoszę się w nich do doświadczenia czasu i miejsca. Dotychczas zwieńczeniem procesu twórczego była podróż i rozklejenie moich obrazów w przestrzeni publicznej. Miniony rok — rok najróżniejszych ograniczeń — sprawił, że zwracam się w stronę tego co bliskie i uniwersalne.

Najnowsza seria Tempus Fugit to zapis podróży w głąb, przekrój nastrojów z ostatnich miesięcy. Odczucie straty stało się dla mnie kluczem do interpretacji tak zwanej nowej normalności. Począwszy od doświadczenia izolacji i bezsilności, poprzez budzące frustrację odczucie upływającego czasu, aż po trybut dla naturalnego procesu przemijania i odradzania. Przyjrzenie się śmierci w kulturowych odniesieniach i przez pryzmat własnych skojarzeń, pozwoliło dostrzec jej pozytywne aspekty. Obrzędy przejścia oraz oczyszczenia są przecież niezbędną
i elementarną częścią życia jednostki i społeczności. Podobnie
jest w szerszym kontekście — cykl obumierania, przemiany
i odradzania jest fundamentalny na metapoziomie — kultury, przyrody, cywilizacji.

Zatytułowanie tej ekspozycji skróconą sentencją Tempus Fugit to pogodzenie się i nauka akceptacji dla upływającego czasu. Jest to też świadome odcięcie się od pointy czekania na wieczność.
W powstałych pracach wyczujesz więc może przede wszystkim moją intencję szukania piękna, czegoś intrygującego i nowego. Jest to manifest doświadczeń pochodzących z mojej własnej inicjatywy, zaproszenia zmiany, wyruszenia w nieznane.

curator: Urszula Buyuly